Meer tijd voor onderwijsverbetering

Werkdruk, in combinatie met regeldruk, is een permanent zorgpunt voor werkenden in het onderwijs. Met enige regelmaat verschijnen de afgelopen jaren dan ook rapporten waarin docenten zeggen dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Ook beleidsmatig is de werkdruk in het onderwijs een punt van constante aandacht. Zo werd in het Nationaal Onderwijsakkoord afgesproken de werk- en regeldruk in het onderwijs terug te dringen en het onderwijspersoneel zelfstandiger te maken. In aansluiting daarop zijn door het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakbonden in de Regeldrukagenda Onderwijs
2014-2017 afspraken gemaakt om als sector gezamenlijk in actie te komen om onnodige regeldruk in het onderwijs terug te dringen.