Onverklaarde (regionale) variatie

Het doel van dit onderzoek is te zorgen voor een adequate regionale compensatie vanuit de risicoverevening voor gezondheidsgerelateerde kosten.