Documenten

Rapport Kenniscentrum Open Source Software

Onderzoek naar de vraag of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software.

De Rijksoverheid. Voor Nederland