Meerjarenprogramma Depressiepreventie 14 februari 2017

In het meerjarenprogramma (MJP) wordt via een levensloopbenadering van de hoogrisicogroepen per risicogroep een keten gevormd van signaleren, bespreken, verwijzen/toeleiden en uitvoeren van interventies voor depressiepreventie.

Meerjarenprogramma Depressiepreventie 14 februari 2017 (PDF | 22 pagina's | 923 kB)