Ontwerp dashboard ‘Portfoliowereld'

Adviesrapport over het ontwerp van het dashboard voor de zogenoemde Portfoliowereld, in het proces naar verbeterde inkoop(management)informatie.

Vanuit het programma verbetering inkoopinformatie Rijk zijn projecten opgestart om de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en de beveiliging van de rijksbrede inkoopinformatie te vergroten. 1 Project betreft het ontsluiten van inkoopinformatie voor de vier portfolio’s. Binnen het kader van dit project zijn de portfoliomanagers en de categoriemanagers door Significant bevraagd over de inhoud en vormgeving van het dashboard voor de zogenoemde Portfoliowereld. Op basis van deze bevraging heeft Significant in een rapport advies uitgebracht over het ontwerp van dit  dashboard.