Vertooganalyse gelijke kansen in het onderwijs 2016

In de vertooganalyse ‘Gelijke Kansen in het Onderwijs 2016’ analyseren de auteurs (Michiel Zonneveld, Joke Hermes) het debat over gelijke kansen in het onderwijs. Zij beschrijven hoe elk vertoog (dominant verhaal waarin feiten en gebeurtenissen betekenis krijgen) leidt tot een verschillend perspectief op gelijke kansen in het onderwijs. De auteurs geven hun eigen visie op de sterke en zwakke kanten van de gelijke kansen agenda van het ministerie OCW.