Rapport Taskforce Publieke Verantwoording

Op 28 mei 2014 heeft het kabinet naar aanleiding van het rapport van het Platform Publieke Verantwoording (PPJ) van december 2013, de Taskforce Publieke Verantwoording (TPV) ingesteld. De opdracht was om de aanbevelingen in het rapport van het PPJ een vervolg te geven. Op 13 februari 2017 heeft de minister van Financiën het rapport van deTPV inclusief bijlagen, aangeboden aan de meest betrokken ministers: de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.