Routekaart voor de afhandeling van meldingen van geneesmiddelentekorten

In deze routekaart wordt alleen beschreven wat er gebeurt met een melding dat de handel in een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken, of als een geneesmiddel tijdelijk in kleinere hoeveelheden of in onvoldoende mate in de handel wordt gebracht.