Van afvinken naar aanvonken

Rapport over de evaluatie van de prestatiebekostiging hoger onderwijs.