Advies Commissie vraagfinanciering mbo Doorleren Werkt

De Commissie vraagfinanciering mbo kreeg als opdracht advies uit te brengen aan de minister van OCW over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten, ten behoeve van politieke besluitvorming over een experiment.