Onderzoek marginale druk in het inkomensbeleid

Marginale druk is het deel van de stijging van de bruto inkomsten dat niet leidt tot een toename van het besteedbare inkomen. Doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is om te onderzoeken welke groepen een hoge marginale druk hebben en wat de achtergrond daarvan is. Het tweede om te zoeken naar mogelijkheden om situaties van een hoge marginale druk te verlagen.