Jaarrapportage NS 2016

De verantwoording over het jaar 2016 licht de operationele prestaties van NS op het hoofdrailnet en de activiteiten die NS uitvoert in het kader van de concessie voor het hoofdrailnet toe.