IBO Innovatie in de zorg

Uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) 'Vernieuwing in de zorg, zorg voor implementatie'. Centrale vraag van het onderzoek is: wat is het meest effectieve overheidsbeleid om de totstandkoming van doelmatige innovaties in de zorg en de implementatie daarvan te bevorderen?