MKBA Aanpassing Doorvaarthoogte Kunstwerken

Het rapport bevat de maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd (MKBA) voor 3 projectalternatieven voor het verhogen van vaarwegkruisende kunstwerken op 11 vaarwegcorridors.