De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties

De salderingsregeling heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de recente sterke groei van zon-PV bij kleinverbruikers.