Evaluatie gemeentelijke bevoegdheden kwaliteitssturing taximark

Het evaluatierapport richt zich op de gemeentelijke bevoegdheden voor het taxivervoer. Het stelt de vraag of de bevoegdheden sinds 2011 hebben geleid tot een betere kwaliteit van het taxivervoer.