Handhavingslasten verplicht energielabel C voor kantoren

Quickscan van de financiële gevolgen voor gemeenten wanneer zij de energielabel C-plicht voor kantoren moeten gaan handhaven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is van plan om via een wijziging van het Bouwbesluit 2012 een energielabel C of beter voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2 te verplichten. Voor nieuwe en wijzigende wet- en regelgeving moeten gevolgen voor bedrijven en burgers worden bepaald en vermeld in de toelichting. Ook moeten de financiële gevolgen voor (decentrale) overheden worden getoetst.

Het ministerie heeft ook een effectmeting wijziging Bouwbesluit laten uitvoeren.