GGZ-cliënten in de Wlz - Inschatting omvang indien grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan de Wlz

Dit onderzoek richt zich op mensen met een psychische stoornis, die vanwege die psychische stoornis (en eventueel een combinatie met andere aandoeningen, beperkingen of handicaps) blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg in de nabijheid.