Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Een interdepartementale ambtelijke werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De werkgroep schetst op basis hiervan 10 varianten voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties.