Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015); Addendum bij rapport 2016-0076 (Nitraatrichtlijn)

Het rapport is een addendum (aanvulling) bij het rapport ‘Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)’. Het bevat cijfers over de kwaliteit van grond- en oppervlaktewatervoor het jaar 2015.