Communicatieonderzoek electronische identificatie (eID)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een kwalitatief communicatieonderzoek laten uitvoeren naar de beweegredenen en de informatiebehoefte van burgers over de modernisering van elektronische identificatie. Daarbij is ook onderzocht welke vorm van communicatie effectief zou kunnen zijn. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Communicatieonderzoek elektronische identificatie (eID)’ van 23 mei 2017.