Quick scan impact Wet open overheid (Woo), deel 2

Dit rapport beschrijft de impact van de Wet open overheid (Woo) op de medeoverheden, de koepelorganisaties van openbare lichamen en specifieke organisaties, zoals de Hoge Colleges van Staat.