Rijk aan Informatie

In dit rijksbrede onderzoek wordt gekeken naar de houding en het gedrag van medewerkers met betrekking tot de informatiehuishouding. Ook wordt gekeken naar de wensen met betrekking tot de informatiehuishouding en het  tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.