Afschrift brief over eindrapportage Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan staatssecretaris Dijkhoff over het onderzoek naar de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de AP.