Evaluatie Wet Kinderombudsman

In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatie van de Wet Kinderombudsman, die op 1 april 2011 in werking trad. De Kinderombudsman heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de naleving van de rechten van kinderen (art. 11b WNo).