Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends

Onderzoek naar de dalende scores van Nederlandse leerlingen in het onderzoek 'Trends in International Mathematics and Science Study' (TIMSS). TIMSS richt zich op de prestaties van leerlingen bij rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen.