Onderzoeksrapport Gebiedstransformaties: ruimte voor durf en diversiteit

TU Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in het kader van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie onderzoek gedaan naar stedelijke gebiedstransformaties en de mechanismen die daar spelen.
Hoofdboodschap van het onderzoek is dat de diverse marktsituaties, ruimtelijke opgaven, initiatiefnemers en woonvoorkeuren in de Nederlandse stedelijke regio’s om maatwerk vragen: om diversiteit in gebiedsallianties, instrumenten en woonmilieus en om durf bij lokale overheden om instrumenten en bevoegdheden (vaak in samenwerking) meer en effectiever te benutten.