Rekening houden met verschil

Dit rapport gaat over een herziening van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten, zoals is vastgelegd in de taakopdracht die tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen is vastgesteld op 28 april 2016. Deze financiële verhoudingen gaan in de basis over de vraag hoeveel eigen middelen gemeenten kunnen vergaren, hoeveel middelen krijgen van de Rijksoverheid en onder welke voorwaarden en hoe de verdeling is over de gemeenten.