Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland

Dit rapport doet verslag van een onderzoek van de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het geefgedrag door huishoudens en bedrijven in Nederland aan cultuur en de inkomsten uit giften, sponsoring en andere bronnen van culturele instellingen in Nederland in de periode 2011-2015.