Rapport ProRail Evaluatie reductie netwerkcomplexiteit

Het rapport bespreekt een onderzoek naar ProRail naar de huidige beveiliging van het spoorwegnetwerk via wissels en seinen en het eventueel vereenvoudigen van deze beveiliging.