Rapportage Ondersteuningsstructuur onderwijs zieke leerlingen

Oberon heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen. De belangrijkste vraag is of de huidige structuur, zoals deze in de jaren negentig is ontwikkeld, nog in de huidige context past. In het rapport worden voor- en nadelen van de huidige structuur en mogelijke alternatieven in kaart gebracht. Op basis van dit rapport wordt een vervolgtraject ingezet om mogelijke alternatieven verder te verkennen. Uiteraard worden de belanghebbenden bij dit proces betrokken.