Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven in Nederland waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo) gold in 2016.