Rapport 'Modal shift van weg naar spoor. Potentie tot 2050 en effect op CO2-uitstoot'

Het rapport van TNO doet verslag van onderzoek naar de mogelijkheid van een verandering (modal shift) van het goederenvervoer van de weg naar het spoor. Het kijkt daarbij naar de jaren 2014, 2020, 2030 en 2050. Daarnaast richt het zich op de vraag tot welke CO2-besparing de verschuiving van weg naar spoor leidt.