Berenschotrapport Correctiepunt Basisregistraties

Het rapport schets de kaders en mogelijkheden om een correctiepunt voor basisregistraties in Nederland te realiseren en eindigen met een concreet handelingsperspectief.