Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

Huiselijk geweld en kindermishandeling (geweld in afhankelijkheid) komen veel voor in onze maatschappij. Gezien de grote individuele en maatschappelijke gevolgen van geweld in afhankelijkheid moet de signalering van het geweld zo vroeg mogelijk plaatsvinden en tot een adequate verwijzing en aanpak leiden.