Analyse toekomst postmarkt

Deze analyse is bedoeld om het nieuwe kabinet de basis en het denkkader te bieden voor het maken van beleidskeuzes met betrekking tot de toekomst van de postmarkt.

In deze analyse staan onder andere:

  • belangrijke cijfers over hoeveel post er wordt verstuurd en met welke kwaliteit;
  • wat de wensen en behoeften van consumenten en bedrijven zijn als het gaat om brievenpost;
  • een analyse van de huidige situatie;
  • een beschrijving van de verwachte marktontwikkelingen;
  • een opsomming van vragen die beantwoord moeten worden. Dit voordat keuzes gemaakt kunnen worden over hoe deze markt het beste geregeld kan worden.