Onderzoeksopzet en vraagstelling Beleidsdoorlichting

Onderzoek van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid op artikel 7 ‘Arbeidszaken overheid’ van de begroting van BZK (HVII), in de periode 2013 tot en met 2017.