Rapport Onderzoek gebruik tijdelijke huurcontracten door particuliere verhuurders

Companen heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een steekproefonderzoek uitgevoerd onder particuliere verhuurders om in beeld te brengen in welke mate gebruik wordt gemaakt van de bestaande en met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 geïntroduceerde vormen van tijdelijke huur van woonruimte. Het uitgevoerde onderzoek betreft ondermeer een nulmeting waarmee een beeld wordt verkregen van het aantal tijdelijke huurcontracten dat op 31 december 2016 door particuliere verhuurders werd gebruikt en om welke contractsoorten het gaat.