Rapport Monitor tijdelijke verhuur 2016

Het voorliggende rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek inzake de vergunningverlening door gemeenten voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet. Dit onderzoekt brengt in beeld hoeveel en welk soort vergunningen op basis van de Leegstandwet in 2016 door gemeenten zijn verstrekt uitgesplitst naar de vier categorieën die in de Leegstandwet zijn opgenomen.