Stille reserve aan leraren

In opdracht van OCW heeft een onderzoeksbureau gegevens opgesteld over de zogenaamde ‘stille reserve’: personen met een lesbevoegdheid die momenteel niet in het onderwijs werken.

Concrete gegevens over de omvang van de stille reserve en waar deze werkzaam is waren voorheen niet op deze manier bekend. Met deze rapporten is dat wel het geval, in ieder geval voor personen beneden de 50 jaar. Voor oudere personen geldt dat er geen goede diplomagegevens beschikbaar zijn.

Met deze gegevens kunnen gesprekken over de mogelijkheid van het inzetten van de stille reserve concreter gevoerd worden. De gegevens in de rapporten zijn uitgesplitst naar arbeidsmarktregio’s en naar vak.