Eindrapport Platform Opnieuw Thuis

De eindrapportage beschrijft de werkzaamheden van het Platform Opnieuw Thuis in de periode van 1 november 2014 tot half juli 2017 . Het platform speelde een belangrijke rol bij het proces van de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders)  in de Nederlandse gemeenten.