Onderzoek inzage persoonlijke gegevens

Rapport over de mogelijkheden die er voor kunnen zorgen dat burgers beter wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Digitaal regelen van de mogelijkheden

Het rapport schetst een aantal scenario’s voor het digitaal regelen van de mogelijkheden. Het lichtste scenario is een algemene website met algemene informatie, zoals de website wiekrijgtmijngegevens.nl. Daar staat nu alleen informatie over de gegevens in de Basisregistratie Personen op. Maar dit voldoet niet aan de AVG. Het zwaarste betreft een volledig gedigitaliseerd centraal systeem dat automatisch burgers informeert wanneer er iets met hun gegevens gebeurt. Dit is ook het meest kostbare systeem.

De weg van geleidelijkheid

Het rapport adviseert om de weg van geleidelijkheid te volgen. De organisaties die persoonsgegevens verwerken van burgers als onderdeel van hun publieke taak, zouden eerst inzage kunnen bieden op een identieke wijze op een algemene website. Daarnaast wordt geadviseerd om te werken aan een richtlijn voor het vastleggen en ontsluiten van inzage-informatie. De inzage in de verwerking van de persoonsgegevens wordt dan geregeld per organisatie die verwerkingsverantwoordelijk is, maar wel volgens een uniform concept. Overheden kunnen de aanpassingen in hun systemen dan gelijk op laten lopen met de normale periodieke verbetering van de systemen. Ontsluiting van persoonlijke informatie kan via een centrale ingang (bijvoorbeeld MijnOverheid), naast de ingangen van de afzonderlijke organisaties zelf.

Motie Tweede Kamer

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierdoor moet iedereen die persoonsgegevens verzamelt en bewerkt, het mogelijk maken dat burgers weten wat er met hun gegevens gebeurt. En hen in de gelegenheid stellen om die gegevens aan te passen of te laten wissen. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze verordening.

In de motie De Caluwé en Koşer Kaya (Kamerstuk 34550 VII nr. 20), wordt gevraagd naar de tijd en middelen die nodig zijn om er voor te zorgen dat burgers beter weten wie er toegang heeft tot hun persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Daarnaast wordt gevraagd om burgers meer regie te geven over hun gegevens. Dit was de aanleiding voor het rapport. Dit rapport gaat over de kaders en mogelijkheden ten aanzien van de eerste vraag. De tweede vraag wordt later beantwoord aan de hand van het programma ‘Regie op gegevens’.