Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn: Werknemersenquête 2017

Resultaten van een enquête onder medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. Deze enquête gaat over het werk zelf, inzetbaarheid, ontwikkelmogelijkheden en in hoeverre de thuissituatie te combineren valt met werk.