Werkwijzer MKBA's op het gebied van milieu

De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) voor het milieu bevat voorschriften, aanbevelingen en kengetallen voor nieuw milieubeleid en het aanpassen van bestaand milieubeleid.