Rapport monitor pilot diagnostische tussentijdse toets - bevindingen eindmeting

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Regioplan tijdens de pilot voor de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) een monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de implementatie, het gebruik, de bruikbaarheid en de gevolgen van de DTT. Daarnaast geeft het rapport aan welke voorwaarden leiden tot een succesvolle inzet van de DTT en hoe bredere verspreiding ervan onder de scholen mogelijk is. Het ministerie van OCW maakt de DTT tot en met december 2017 in onderdelen openbaar, waarna de betrokkenheid van de overheid bij de DTT eindigt. Twee marktpartijen hebben aangekondigd de DTT vanaf dit schooljaar (2017-2018) aan te bieden aan scholen. Het derde en laatste onderzoeksrapport van Regioplan vindt u hieronder.