Referentieraming 2017

De Referentieraming 2017 presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2030. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Tabellen in hoofdstuk 5 van deze publicatie zijn beschikbaar in Open Document Format (te openen in Excel of pdf).

Een publieksvriendelijke weergave van de referentieraming 2017 is te vinden op de website Onderwijs in Cijfers.