Uitvoeringstoetsen Belastingplan 2018

De uitvoeringstoetsen bevatten een beschrijving van de gevolgen die het Belastingplan 2018 naar verwachting zal hebben voor de uitvoering door de Belastingdienst.