Uitvoeringstoetsen Overige fiscale maatregelen 2018

De uitvoeringstoetsen bevatten een beschrijving van de gevolgen die het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen naar verwachting zal hebben voor de uitvoering door de Belastingdienst.