Evaluatieonderzoek Regenboogsteden 2015-2017

De Regenboogsteden voeren in samenwerking met OCW op lokaal niveau LHBT-emancipatiebeleid. De samenwerkingsafspraken met Regenboogsteden zijn gemaakt voor 2015 tot eind 2017. Om inzicht te krijgen in de effecten van die samenwerking is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek biedt een beschrijving van de samenwerking met de Regenboogsteden en de meerwaarde daarvan. Verder is gekeken naar wat goed werkt en of er verbeteringen mogelijk zijn.

De evaluatie onder de Regenboogsteden levert een aantal conclusies en aanbevelingen op, zoals:

  • Gemeenten die niet in de samenwerking meedoen hebben weinig tot geen LHBT-beleid.
  • De politieke aandacht neemt toe bij gemeenten die langer meedoen aan de samenwerking.
  • Gemeenten die een langere periode meedoen, hebben meer beleid op specifieke thema’s binnen het LHBT-beleid, zoals onderwijs, ouderen of sport, dan gemeenten die korter meedoen.