Materieel projectenoverzicht Defensie 2017

Het materieelprojectenoverzicht (MPO) geeft informatie over nieuw materieel dat Defensie aanschaft. In het MPO staan ook projecten die politiek gevoelig zijn. Verder bevat het MPO een overzicht van de overtollige wapens en wapensystemen die Defensie afstoot. Het materieelprojectenoverzicht wordt jaarlijks op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden.